Els jutjats valencians registren quasi 7.000 denúncies per violència de gènere el tercer trimestre, un 11% més

Creix un 22% el nombre de víctimes que rebutja declarar contra el seu agressor

per NLV

Els òrgans judicials del País Valencià van registrar un total de 6.997 denúncies per violència de gènere durant els mesos de juliol, agost i setembre d'enguany, el que suposa un increment del 11,1% respecte del mateix trimestre de l'any anterior, segons l'informe trimestral fet públic per l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial i del qual ha informat el Tribunal Superior de Justícia valencià.

Del total de denúncies, 4.549 van ser presentades per la pròpia víctima: bé davant la policia, 4.465, bé directament al jutjat, 84. Les derivades d'una intervenció policial directa van ser 979, la qual cosa implica un 12,8% més d'increment interanual, i les registrades per l'informe de lesions rebut directament en el jutjat van ser 816, un 2,7% menys que el mateix trimestre de l'any anterior.

Les denúncies presentades pels familiars de la víctima en seus policials van ser 85, un 39,7% menys que el trimestre anterior. En el període analitzat es va presentar una denúncia al jutjat per part de la família de la víctima. Les restants 567 denúncies van obeir a serveis d'assistència a tercers en general, cosa que significa un increment del 235,5% respecte de les registrades en el mateix període de l'any anterior. 

En aquest període, les dones víctimes de violència masclista al País Valencià van ascendir a 6.564, xifra que representa un augment del 5,3% respecte al mateix període de 2021, durant el qual es van comptabilitzar 6.232. 

Aquestes xifres col·loquen el País Valencià en la tercera posició de les comunitats autònomes quant a la taxa de dones víctimes per cada 10.000 dones, amb un registre de 25,4, només per darrere de Balears, amb 35,2, i Múrcia, amb 25,8. La mitjana estatal va ser de 19,8.

 Augmenta un 22% les que no declaren contra l’agressor

A més, durant el trimestre analitzat, 712 dones valencianes víctimes de violència de gènere es van acollir a la dispensa de l'obligació de declarar. Aquesta dada suposa un augment del 22,1% respecte al mateix trimestre del 2021.

D'altra banda, entre els mesos de juliol i setembre, es van incoar pels òrgans judicials del País Valencià un total de 1.547 ordres de protecció. D'elles, 1.320 van ser sol·licitades davant els jutjats de violència sobre la dona, un 10,4% menys que el mateix trimestre de l'any anterior, i 227 davant els jutjats de guàrdia, un 11,8% més.

Les ordres de protecció acordades pels jutjats de violència sobre la dona i pels jutjats de guàrdia van sumar un total de 1.280, de les quals 1.083 van ser adoptades pels jutjats especialitzats, un 13,8% menys que els mateixos mesos del 2021, mentre de 197 ho van ser pels jutjats de guàrdia, això és, un augment del 18%.

Els jutjats valencians de Violència Sobre la Dona van acordar també, derivades de les ordres de protecció i altres mesures cautelars, un total de 2.511 mesures judicials penals i civils de protecció de les víctimes (dones i menors). Les més freqüents van ser les ordres d'allunyament, 860, i la prohibició de comunicació, 827.

Les mesures civils dictades per aquests òrgans judicials especialitzats del País Valencià, la finalitat de la qual és la protecció de la dona i dels menors en tant es resol el procés penal, van sumar un total de 707. Les més freqüents van ser les relacionades amb la prestació d'aliments,192, i la suspensió del règim de visites, 170. Van acordar també 25 mesures específiques de protecció del menor per a evitar un perill o perjudici.

D’altra banda, el percentatge de sentències condemnatòries, tant als jutjats de violència sobre la dona, els jutjats penals i les audiències provincials, en processos de violència de gènere es va situar en el 81%.

La presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha fet una nova crida a tota la societat "perquè prenguem consciència de la gravetat d'una xacra que, hui dia, ha posat fi a la vida de 40 dones".