Els joves del País Valencià comencen a beure alcohol als 15,9 anys

També s’inicien en el tabac d’una manera molt precoç, als 16,1 anys

per NLV

Al País Valencià, els joves comencen a beure alcohol als 15,9 anys, segons es desprén de l'última Enquesta sobre Alcohol i altres Drogues (EDATS 2022), que ha publicat el Ministeri de Sanitat, i en la qual es documenten les drogues amb major prevalença de consum en els últims 12 mesos a l’estat espanyol.

L'alcohol i el tabac són les substàncies psicoactives que es consumeixen de manera més primerenca i el País Valencià és on els joves s’inicien de manera més precoç. A més, el País Valencià també registra la prevalença de consum d'alcohol alguna vegada en la vida més elevada, el 96,9%. Una xifra alta que s’aprecia igualment tant en el marc temporal dels últims 12 mesos com dels últims 30 dies.

Quant al cànnabis, el percentatge de consumidors alguna vegada en la vida és així mateix superior a la mitjana estatal al País Valencià (56,6%).

La substància més consumida els últims 12 mesos és l'alcohol (76,4%), seguida del tabac (39%), els hipnosedants (13,1%), el cànnabis (10,6%) i la cocaïna (2,4%). Per edats, el consum és més gran en el grup de 15 a 34 anys, excepte en hipnosedants i analgèsics opioides, que augmenta a partir dels 35 anys.

Les prevalences de consum els últims 12 mesos són superiors en el grup de 15 a 34 anys, excepte en el cas dels fàrmacs amb potencial addictiu (hipnosedants i analgèsics opioides), l'ús dels quals s'incrementa a partir dels 35. Les dades confirmen un consum més elevat entre els homes (excepte per als hipnosedants i els analgèsics opioides). Les diferències més significatives es troben en el cas de l'alcohol, el tabac, la cocaïna i el cànnabis.

El 15,4% diu haver consumit alcohol abusivament els últims 30 dies, la qual cosa es coneix com «binge drinking». Es tracta també d'una dada similar a l'obtinguda el 2020 (15,4%). Aquesta forma de consum de risc es concentra en les edats de 20 a 24 anys.

Per darrere de l'alcohol, el tabac és la substància psicoactiva més consumida. El 2022, el 69,6% de la població de 15 a 64 anys ha consumit tabac alguna vegada en la vida, una dada molt semblant al del passat any (70%); es manté en un 39% la dada de l'últim any, mentre puja lleument al 37,2% els que han fumat en l'últim mes. El 33,1% afirma fumar diàriament, la qual cosa suposa una pujada lleu respecte al 32,3% del 2021. Entre els fumadors diaris, el 64,2% s'han plantejat deixar de fumar, i el 41,9% s’ho ha plantejat i ho ha intentat.

Quant als cigarrets electrònics, el 12,1% de les persones de 15 a 64 anys n’ha usat alguna vegada en la vida, percentatge superior a l'obtingut el 2020 (10,5%), i quasi el doble del 6,8% del 2015. El grup de 15 a 24 anys és el que presenta la prevalença més alta de consum: el 18,8% n’ha consumit alguna vegada en la vida i el 9,1% en l'últim any. La prevalença de consum alguna vegada en la vida és major en homes per a tots els trams d'edat.

La percepció de risc és major per a consums més freqüents, i també en les dones. Està generalitzada per al consum de substàncies il·legals, així com de tabac, hipnosedants i analgèsics opioides. No obstant això, la percepció de risc del consum d'alcohol és relativament baixa, malgrat haver-se incrementat.