«Carta blanca» (democràtica?)

La victòria (!) d’Ayuso a les autonòmiques de la «Comunitat» —abans Província— de Madrid, amb la majoria absoluta del parlament regional —abans ple de la Diputació— haurà de ser analitzada, amb deteniment, pels politòlegs, bé que amb l’assistència de prestigiats experts en Psicologia. Efectivament, que un partit —el PP— reiteradament condemnat per corrupció pels tribunals i amb nombrosos processos oberts per altres —suposats of course!— gravíssims delictes, i la seua «original» —cínica i petulant— representant, «guanyen» unes eleccions amb majoria folgada, encaixa difícilment en una democràcia «plena».

Clar que alguns obliden que la nostra fou una democràcia fundada per Franco —amb monarquia «instaurada» pel dictador— i que el ministre més franquista del règim i fundador del PP ja ens ho havia advertit —en anglès i des de Londres on era ambaixador—: “Spain is different”.

Mala memòria d’alguns.