Una forta pedregada tiny de blanc els carrers d'Alzira