«Hui sí que fa calor»: El lloro que parla valencià

Vídeo de currupums.