La Transició valenciana | Per La Comarca Científica

Durant la Transició valenciana (1975 - 1983) succeïren multitud de canvis que han configurat el patró polític i cultural al País Valencià. El resultat d'aquest procés és la matriu cultural que hui posa els marges al debat públic i determina allò que és discutible i allò que no ho és.

Per analitzar la Transició valenciana en profunditat, el coordinador de La Comarca Científica, Alexis Lara, entrevista l’historiador de la Marina Baixa, Vicent Galiana.