La veritat | Amb Filosofia (TV3, 2012)

El programa «Amb filosofia», de TV3, dirigit per Emili Manzano i Xavier Antich, parteix del desig de saber i d'una manera de pensar fruit de l'admiració –i de vegades el desconcert- davant de les coses que ens envolten. Cada episodi mostra el pensament filosòfic en acció a partir de realitats concretes. L'objectiu és convidar a la reflexió a partir de les coses que ens passen i que habitualment ja pensem sense necessitat de reconèixer-nos com a filòsofs: el silenci, l'amor, el futur, el silenci, la precarietat, la natura...

«Amb filosofia» reuneix filòsofs, pensadors i professionals que dialoguen al voltant d'aquestes qüestions singulars i alhora totalment presents en la vida quotidiana.

Cada capítol s'articula al voltant d'un tema concret amb les intervencions de filòsofs i personatges que, tot i que no pertanyin a l'àmbit del pensament, aporten reflexions i experiències valuoses per resoldre alguna de les qüestions que es plantegen.

La veritat

Amb la participació de Xavier Rubert de Ventós (catedràtic d'Estètica a la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya i escriptor), Emília Olivé (doctora en Filosofia), Enrique Vila-Matas (escriptor), Miguel Ángel Aguilar (periodista) i Juan Tamariz (mag).