Espionatge contra OCTUVRE

El mitjà independent Octuvre ha publicat un vídeo en què explica que s'ha sabut que més de 60 persones han estat espiades a Catalunya amb un programa informàtic al qual només tenen accés els governs. Una d'aquestes persones és Albano Dante, un dels fundadors del canal OCTUVRE. Pots llegir tota la informació en aquesta web